Lejebetingelser

Huset er et nøglehus. Det vil sige, at man lejer huset for en bestemt periode, hvor man selv sørger for mad, oprydning osv. Der skal dog altid betales for slutrengøring.

Huset kan formidle kontakt til en dygtig kok med 23 års erfaring, der kan lave mad til enhver lejlighed. Kokken kan ligeledes skaffe serveringspersonale, hvis dette ønskes.

Der er mulighed for tilkøb af ydelser som opsætning og nedtagning af borde, opdækning efter bordplan m.v.

Nøglen udleveres i huset kl.08.00 om morgenen (eller efter aftale), på den dag man har lejet huset fra. Nøglen overdrages igen ved forudgående aftale. Hvis huset er lejet ud dagen efter til anden side, skal huset være ryddet og forladt kl.04.00 eller efter aftale.

Der betales et depositum på 1.000,- kr. til dækning af eventuelt ødelagt inventar. Ved ungdomsfester (under 20 år) betales et depositum på 2.000,- kr. Depositum eller rest deraf tilbagebetales umiddelbart efter overdragelse af huset. Depositum tilbagebetales ikke, hvis man vælger at aflyse sin reservation.

Priser kan ses under menupunktet http://soenderstedforsamlingshus.dk/booking/

Ungdomsfester

Ved ungdomsfester forstås fester, hvor hovedparten af festdeltagerne er under 20 år.

Ved disse fester skal personen, der står på kontrakten som lejer af huset være mindst 20 år. Det er denne person, der er ansvarlig for, at alle regler bliver overholdt.

Udover den ansvarlige lejer skal der være mindst 1 voksen (over 20 år) pr. 10 unge. Nogle vælger at hyre professionelle vagter – i det tilfælde skal der ved en fest på 100 unge være i alt 4 vagter (2 inde og 2 ude).

Der skal foreligge en gæsteliste over deltagerne ved festen, som de ansvarlige i døren skal have til rådighed.

Det er vigtigt, at festen og festdeltagerne holdes på matriklen.